Posebne ponude

Hotel Livris razumije potrebe gostiju i pronalaska smještaja po prihvatljivim cijenama. Tako da bilo putujete poslovno, zbog odmora ili oboje,u našem hotelu će te uvijek pronaći odličnu ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe i Vaš budžet.